Hazır Beton Nedir?
Hazır Beton Tarihi
Türkiye'de Hazır Beton
Hazır Beton Çeşitleri
Hazır Beton Sınıfları
Betonun Özellikleri
Üretim Santraleri
Hazır Beton Siparişi
Hazır Beton Taşınması
Teknik Kurallar
Uygulama, Bakım ve Önlemler
Hazır Beton ve Deprem
Beton Yollar
HAZIR BETON NEDİR
 
HAZIR BETON SİPARİŞİ

Türkiyİstenilen özellikteki hazır betonun satın alınabilmesi için, alıcı tarafından üretici firmaya yapılacak başvuruda yer alması gereken bilgi, genel olarak iki değişik yöntemle iletilmektedir.

Tasarlanmış Beton Talebi:

Bu yöntemde, beton satın almak isteyen taraf, üreticiye performans olarak ne kalitede bir beton satın almak istediğini belirtmektedir. Alınacak beton, döküm yerine yerleştirilebilmeyi uygun kılacak ve başta dayanım olmak üzere istenilen özelikleri sağlayacak kalitede olmalıdır.

Beton malzemelerinin karışım oranlarının tespiti ve sorumluluğu üreticiye ait olmaktadır.

Tasarlanmış beton talep edildiği takdirde üreticiye bildirilecek hususlar :

  • Beton miktarı, teslim tarihi, adresi, irtibat bilgileri,
  • Döküm şekli ve hızı,
  • Basınç dayanım sınıfı .
  • Çevresel etki sınıfı,
  • Dökme anında kıvam hedefi.
  • En büyük agrega tane boyutu.
  • Gerekliyse erken dayanım beklentileri,
  • Gerekliyse hava içeriği,
  • Özel şartnamelerde gerekli olan diğer özellikler,

Tarif Edilmiş Beton Talebi:                                                                                                                       

Satın alınmak istenen betonu oluşturacak malzemelerin özellikleri ve karışım oranları üreticiye alıcı tarafından bildirilmekte ve betonun tarif edilmiş hususlara uygun, özel olarak üretilmesi istenmektedir.

Tarif edilmiş beton talep edildiği takdirde, üreticiye bileşenlerin türü ve karışım oranları bildirilmelidir. Hazır beton üreticisi tarif edilen beton dizaynını gözden geçirerek görüşlerini aktarır. Bu yöntemle talep yapıldığı takdirde, üretilecek betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin sorumluluğu talep eden tarafa aittir.

 

  Copyright © 2010 Şar Beton
Şar Beton Markası ve Logosu, Şar İnşaat A.Ş Tescilli Markasıdır. Tüm Hakları Saklıdır.